matteusskolbibliotek.blogg.se

I Nobeltider

Kategori: Allmänt

"Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta.
Räntan delas i fem lika delar som tillfalla:
en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning;
en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring;
en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän;
en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning;
och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser."
(http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/testamente.html)
 
 
 
Bok om Alfred Nobel och priset som han lämnade efter sig finns i biblioteket.